Centrul RO 787 Liceul Teoretic „Traian Lalescu” Brănești este Centru de Testare Acreditat ECDL

 

Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence) este cel mai răspândit standard de certificare a abilităților de utilizare a computerului, recunoscut la nivel internațional.

Permisul ECDL este folosit și recunoscut în 150 de țări  de către companii de renume, în administrație sau de instituții de învățământ de prestigiu. În afara Europei, programul este denumit International Computer Driving Licence (ICDL).

 

Valabilitatea Permisului ECDL

 

Permisul ECDL obținut în România este valabil în oricare țără din lume în care este recunoscut standardul ECDL/ICDL.

Permisul ECDL nu are limită de valabilitate în timp, competențele digitale fiind certificate pe viață, în conformitate cu programele analitice aferente fiecărui modul, aflate în vigoare la momentul susținerii examinării.

 

Cui se adresează certificările ECDL?

 

Tinerii, elevii, studenții, funcționarii publici sau angajații  în companii își pot dovedi abilitățile IT prin intermediul certificărilor ECDL.

Nu există limită de vârstă pentru înscrierea în programul de certificare ECDL.

 

 

Avantaje ECDL

 

·         “utilizator avansat”, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL PROFIL START BAC

·         “utilizator experimentat”, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL PROFIL BAC

 

Programa pentru obținerea Permisului ECDL PROFIL BAC corespunde materiei pe care elevii de liceu o parcurg în cadrul orelor de TIC din programa școlară pentru clasele a IX-a și a X-a. Astfel, liceenii pot să se pregăteasca chiar în cadrul orelor de la școală pentru obținerea unei certificări cu recunoaștere internațională.

§  ECDL deschide noi oportunități pentru a obține o bursă în străinătate.

§  Competențele digitale dovedite cu ECDL pot fi o cerință pentru accesarea programelor de studii liceale sau universitare din alte țări.

 

Permisul ECDL deschide noi oportunități pentru a obține un loc de muncă mai bun, îmbunătățeste perspectivele de promovare în carieră și scade probabilitatea de a pierde o ofertă de serviciu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Module ECDL

Profilul ECDL  pentru BAC

 

Certificările ECDL PROFIL START BAC și  ECDL PROFIL BAC se adresează elevilor care, pe lângă dezvoltarea portofoliului personal,  doresc să echivaleze proba de competențe digitale din cadrul Bacalaureatului.

 

Permisele ECDL PROFIL BAC au aceeași recunoaștere internațională și valabilitate nelimitată ca oricare alt tip de certificare ECDL.

 

Permisul ECDL PROFIL START BAC se obține în urma promovării a 4 module fixe obligatorii:

Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.

 

 

Permisul ECDL PROFIL BAC se obține în urma promovăriia 6 module fixe obligatorii:

Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări.

 

 

Testare: online, cu afișarea rezultatelor în timp real

Aplicații:Windows 7 / 8; MS Office 2007/2010/2013/2016

Simulări disponibile: online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilul ECDL

 

Profilul ECDL al candidatului începe să se creeze încă de la promovarea cu succes a unui singur modul ECDL.

Fiecare modul ECDL poate fi combinat cu alte module astfel încât să satisfacă cerințele personale sau profesionale ale candidatului.

Profilul  ECDL nu expiră și poate fi dezvoltat continuu pe întreg parcursul vieții.

Candidatul își poate dezvolta permanent Profilul ECDL,  obținând noi certificări ECDL.

 

 

ECDL STARTeste o certificare constituită din 4 module separate, ce acoperă competențele și ariile de cunoaștere IT cheie:Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.

 

ECDL STANDARDeste certificarea căreia ii corespund 7 module ECDL și care se constituie din cele patru module ECDL Start plus trei module adiționale la alegere, astfel încât să se dezvolte și să se certifice competența digitală.

Cele 3 module adiționale pot fi alese dintre următoarele module ECDL Intermediar:

Prezentări, Baze de date, IT Security, Web Editing, Image Editing, 2D CAD*.

*AutoCAD/ AutoCAD LT/Solid Edge; Testare: manuala; Simulări disponibile: manual

 

 

 

 

 

ECDL AVANSAToferă cunostințele necesare certificării la un nivel superior în utilizarea unor aplicații specifice pe modulele: Editare de text Avansat, Calcul tabelar Avansat, Baze de date Avansat, Prezentări Avansat.

 

Câte un permis ECDL AVANSAT se obține după promovarea fiecărui modul ECDL Avansat.

ECDL EXPERT se obține prin promovarea și certificarea oricăror 3 module ECDL Avansat.

 

 

ECDL PROFIL DIDACTICse adresează cadrelor didactice care, deținând acest permis,  doresc să beneficieze de oportunitatea obținerii unui număr de credite profesionale transferabile. Permisul ECDL PROFIL DIDACTIC se obține în urma promovării a

6 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări.

 

ECDL PROFIL FINeste recomandat de Institutul Bancar Român,sub egida Asociației Române a Băncilor și Băncii Naționale a României și a fost dezvoltat prin gruparea specifică a modulelor ECDL, combinate în acord cu nevoile individuale de lucru în domeniul financiar-bancar, în două variante:

Profil ECDL FIN STANDARD: Instrumente Online, Editare text, Calcul tabelar și Prezentări.

Profil ECDL FIN PROFESIONAL: Editare text, Calcul tabelar Avansat, Prezentări și IT Security.

 

 

ModululECDL 3D Printing- endorsed by ECDL Foundation - este dezvoltat de ECDL ROMANIA și se adresează tuturor persoanelor care doresc să dobândească cunoștințe de bază în domeniul tehnologiilor de imprimare 3D și să își certifice competențele de imprimare 3D la standard internațional.

Modulul se adresează de asemenea și persoanelor care lucrează în acest domeniu și care doresc să își certifice competențele de imprimare 3D existente.

 

 

Programele analitice ECDL aferente fiecărui tip de certificare ECDL sunt disponibile pe www.ecdl.ro .

 

 

Înscrierea

Vă puteți înscrie în programul ECDL în orice moment pe www.ecdl.ro prin completarea Formularului de înregistrare și achiziționând apoi o Serie unică de înscriere ECDL.

 

 

Durata obținerii certificării

Perioada de obținere a unei certificări ECDL depinde de tipul de certificare ales, de nivelul de competență al fiecărui candidat și de nevoia de a urma sau nu cursuri în vederea susținerii acestor examene.

 

Candidații nu au obligația de a urma un curs de pregătire înainte de a se înscrie în programul de certificare ECDL și de a susține examenele.

Pentru pregătire, solicitați simulări ECDL către Centrul de Testare ECDL la care v-ați înscris.

 

Certificarea ECDL

După promovarea tuturor examenelor aferente tipului de certificare ECDL ales, candidatul solicită Permisul ECDL corespunzător către centrul de testare ECDL unde a finalizat examenele. Permisul ECDL este valabil pe o perioadă nedeterminată.

 

Autenticitatea unui Permis ECDL se poate verifica contactând direct ECDL ROMANIA la adresa office@ecdl.ro sau prin accesarea Profilului ECDL Online.

 

Alegeți certificarea ECDL de care aveți nevoie și intrați în programul internațional de certificare a competențelor digitale!

 

Contact 0213501330